Audyt – przywilej, potrzeba czy groźba?
Wartość firmy będzie uzależniona od dużej ilości czynników i może się w czasie zmieniać. To, jak dużo będzie warta jakaś firma ma ogromne znaczenie przy jej likwidowaniu, próbie sprzedaży lub przy zmianie jej formy organizacyjno-prawnej. Każda taka okoliczność potrzebuje wyceny z innych powodów, za każdym razem jednak musi to być urealniona wartość wszystkiego co będzie danej jednostki dotyczyć. Sprzedaż i likwidacja są okolicznościami, jakie bardziej się kojarzą z niechcianymi wydarzeniami. Przekształcenie jednej formy prawnej w drugą także będzie wymagać określenia wartości wszystkich składowych majątku. W każdym opisywanym przypadku niezbędna staje się dokładna wycena przedsiębiorstwa, która jednoznacznie wykazuje wartość bieżącą firmy dla konkretnych celów. Dużo elementów daje się szybko i precyzyjnie ustalić opierając się o ceny rynkowe odpowiedników. Z kolei inne będą wymagały obliczenia wartości uwzględniające spadek wartości wskutek zużycia albo – przeciwnie, powiększenie wartości, przykładowo po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Lecz w zakres firmowego majątku wchodzi także wiele elementów niezwykle trudnych do wyceny. Dotyczy to w szczególności wartości prawnych i niematerialnych, które często stanowią istotną część majątku przedsiębiorstwa. Przeważnie się tu spotyka prawa autorskie, koncesje, znaki towarowe czy wzory użytkowe. W takich przypadkach kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Żeby trafnie oszacować niematerialne składowe majątku, potrzebna jest odpowiednia wycena firm prowadzona przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.